El permís d'accés a la càmera és necessari per poder incloure fotos en algunes pujades d'arxiu de la plataforma externa (intranet.fundaciojoia.org) amb la que connecta l'aplicació.

En cap cas la aplicació emmagatzema, redistribueix o comparteix amb tercers la informació, dades o arxius del usuari obtinguts a través del us de l'aplicació.


 

El permiso de acceso a la cámara es necesario para poder incluir fotos en algunas subidas de archivo de la plataforma externa (intranet.fundaciojoia.org) con la que conecta la aplicación.

En ningún caso la aplicación almacena, redistribuye o comparte con terceros la información, datos o archivos del usuario obtenidos a través del uso de la aplicación.